Støtte

McDavid deler inn sine støtteprodukter i 3 kategorier, forebyggende produkter, produkter til bruk ved lettere skade og produkter til bruk under oppbygging etter skade.