Førstehjelp bag og sekk

Vårt valg av bag og sekk fremfor koffert har blitt tatt meget godt i mot hos våre avtaleklubber. 

Vi sender/leverer suppleringspakker ved sesongstart. Innholdet bestemmes av den enkelte klubb.